Polityka Prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest NGU Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gospodarska 1, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919330; NIP: 8952233336; REGON: 38985259800000.

Dane osobowe

Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia, na potrzeby marketingowe oraz statystyczne. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają jego dane we własnym imieniu, w tym m.in.: podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne dla Sprzedawcy (firmom hostingowym, dostawcom usług IT) oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze dla Sprzedawcy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Sprzedawcy przetwarzania danych osobowych Kupującego dla celów podatkowych i rachunkowych.

Osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych osobowych i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

Dobrowolne podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.

Logi

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i o wykorzystanym systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w seohost.pl.

Formularz kontaktowy

Gdy użytkownicy wysyłają wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisywać ich na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na wysłany e-mail. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mail w seohost.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi email, na otrzymane wiadomości. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– PERSKIMEDIA, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP: 7632085454 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Polityka Cookies

Pliki cookie sklepu internetowego Płaskie Kable nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia sklepu internetowego Płaskie Kable.

Facebook Pixel – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia sklepu internetowego Płaskie Kable oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator NGU Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gospodarska 1, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919330; NIP: 8952233336; REGON: 38985259800000. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.